piątek

Jak Zakładać i Prowadzić PASIEKĘ

Autor : Jerzy Makowicz..

Skan wybranych pytań i odpowiedzi :

01.Czy warto zajmować się pszczołami ?

02.Czy każdy może prowadzić pasiekę ?

03.Jakiej wielkości pasiekę powinno się zakładać ?

04.Czy należy bać się użądleń ?

05.Wybór terenu pod pasiekę ?

06.Rozstawienie uli na toczku ?

07.Ty pula a rodzaj pasieki ?

08.Jakim warunkom powinien odpowiadać ul ?

09.Co należy do wyposażenia ula ?

10.Czy można samemu budować ule ?

11.Przygotowanie ramek ?

12.Pożytki nektarowe ?

13.Pożytki spadziowe ?

14.Pożytki pyłkowe ?

15.Pożytki propolisowe ?

16.Zbieranie i przenoszenie wziątku ?

17.Zasięg lotu pszczół ?

18.Obliczanie zasobów pożytkowych w okolicy ?

19.Anatomia pszczoły ?

20.Matka Pszczela ?

21.Trutnie ?

22.Jaką rasę pszczół wprowadzić do pasieki ?

23.Co stanowi rodzinę pszczelą ?

24.Rozwój młodego pokolenia ?

25.Od czego zależy długowieczność pszczół ?

26.Budowa gniazda pszczelego ?

27.Układanie gniazda przez pszczoły ?

28.Organizacja życia pszczół w gnieździe ?

29.Jak pszczoły regulują temperaturę w gnieździe ?

30.Do czego pszczołom jest potrzebna woda ?

31.Jak się ubrać ?

32.Kiedy pszczoły są agresywne ?

33.Uśmierzanie agresywności pszczół ?

34.Przeglądy rodzin pszczelich ?

35.Od czego zaczynać ?

36.Zakup rodziny pszczelej ?

37.Przewóz pszczół ?

38.Przesadzanie i osadzanie roju ?

39.Co warunkuje dobrą zimowlę pszczół ?

40.Co dzieje się w ulach przed oblotem ?

41.Co należy wykonać przed pierwszym oblotem ?

42.Jak odbywa się pierwszy oblot ?

43.Co należy zaobserwować przy pierwszym oblocie ?

44.Jak przeprowadzić pierwszy przegląd uli ?

45.Czy trzeba przyspieszać rozwój rodzin ?

46.Od czego zależy czerwienie matki ?

47.Pobudzanie rodzin do rozwoju ?

48.Czy należy stosować namiastki pyłkowe ?

49.Wiosenny rozwój rodziny pszczelej ?

50.Jaki kiedy poszerzać gniazda ?

51.Przygotowanie w ulach miejsca do składowania miodu ?

52.Na co trzeba zwrócić uwagę przy wziątkach ?

53.Gospodarowanie na pożytkach wczesnych ?

54.Gospodarowanie na pożytkach późnych ?

55.Jak pszczoły reagują na zmianę matki ?

56.Kiedy pszczoły wymieniają matkę ?

57.Jak się wymienia matkę ?

58.Rójka?

59.Łączenie rodzin ?

60.Zwiększenie potencjału produkcyjnego rodzin ?

61.Tworzenie nowej rodziny ?

62.Czy pszczoły są rabusiami ?

63.Zapobieganie rabunkom i ich zwalczanie ?

64.Kiedyna leży przeprowadzić miodobranie ?

65.Przygotowanie do miodobrania ?

66.Odbieranie plastrów z miodem z uli ?

67.Organizacja pracy w pracowni ?

68.Pyłek Kwiatowy ?

69.Pierzga?

70.Obnóże?

71.Pozyskiwanie propolisu ?

72.Przygotowanie i wytapianie woszczyny ?

73.Pobudzanie przedzimowego rozwoju ?

74.Zestawianie gniazd na zimę ?

75.Podkarmianie pszczół przed zimą ?

76.Ostatni przegląd gniazd pszczelich przed zimą ?

77.Najczęściej występujące choroby pszczół ?

78.Zapobieganie chorobom pszczół ?