niedziela

Roman Szwed


Roman Szwed Pszczelarz wykwalifikowany, Praktyka pszczelarska 43 lata, Wiek 62 lata Brał udział w licznych badaniach naukowych w dziedzinie pszczelarstwa w latach siedemdziesiątych.Pamięta badanie z roku 1976 prowadzone przez Prof.dr.hab.Skowronka a tematem badania było "Znaczenie trutni w rodzinie pszczelej. Jest działaczem w naszym kole od 1972 roku i pełnił różne funkcje: - członek Zarządu Miejsko-Gminnego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tuszynie, - członek Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tuszynie, - skarbnik Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Tuszynie, - członek Wojewódzkiego Zarządu Pszczelarzy w Łodzi. Gospodarstwo Pasieczne Prowadzi razem z bratem Zbigniewem od 1970 roku. Obecnie prowadzi szklenia dla pszczelarzy początkujących,którego fragment został udokumentowany na filmie z dn.12.04.20014 roku. Poniżej zamieścimy kolegi Romka pasiekę i krótki filmik z wizytu na pasiece. c.d.n ....